Piszemy o …

tematy ważne, ciekawe i humorystyczne

szkielet ręki

Budowa ręki człowieka cz. 2

reka2

Unaczynienie ręki. Unaczynienie tętnicze ręki tworzą sieć grzbietowa nadgarstka, łuk dłoniowy powierzchowny oraz łuk dłoniowy głęboki. Sieć grzbietowa nadgarstka oddaje tętnice grzbietowe nadgarstka oraz tętnice grzbietowe palców. Łuk dłoniowy powierzchowny oraz łuk dłoniowy głęboki oddaje tętnice dłoniowe śródręcza oraz tętnice dłoniowe palców ręki. Żyły ręki tworzą sieć naczyń podskórną oraz sieć naczyń głęboką. Sieć naczyń […]