Piszemy o …

tematy ważne, ciekawe i humorystyczne

Pomoc adwokata przy sprawach spadkowych

Sprawy spadkowe są nieodłącznym elementem związanym ze śmiercią bliskiej osoby. W chwili smutku i straty formalności mogą wydawać się ogromnym obciążeniem, które przerasta osoby z nim pozostawione i niezwykle przytłacza. Odpowiedni, skuteczny adwokat może pomóc w ustaleniu spadku po zmarłym, kolejności dziedziczenia oraz w dochodzeniu swoich racji w przypadku konfliktu pomiędzy członkami rodziny. Może także podpowiedzieć, jak przeprowadzić podział majątku, a w razie potrzeby reprezentować stronę w sądzie.

adwokat_2

Nieoczywiste sytuacje

Kiedy zmarła osoba nie pozostawia po sobie testamentu, dziedziczenie odbywa się w kolejności i według zasad zawartych w odpowiedniej ustawie. To właśnie te przepisy pomagają uporządkować materialne sprawy zmarłego i zapobiegają – niestety nierzadkim – rodzinnym konfliktom. Gdy spadek jest nieoczywisty, kancelaria prawna może pomóc wnieść sprawę do sądu lub podzielić majątek pomiędzy żyjących krewnych zmarłego w sposób sprawiedliwy i zapobiegający konfliktom.

Kto dziedziczy?

Istnieje pewne ustalone ustawowo grono osób, które ma prawo do dziedziczenia po zmarłym. W pierwszej kolejności spadek należy się małżonkowi lub małżonce i dzieciom, a jeśli nie żyją dzieci – wnukom. Drudzy w kolejności dziedziczenia, jeśli nie ma małżonka ani dzieci zmarłej osoby, są rodzice. Zaraz za nimi znajduje się rodzeństwo zmarłego. Następnie w tej kolejności znajdują się dziadkowie ze strony matki i ojca, a jeśli oni nie żyją – wujowie i ciotki. Nas końcu tego łańcucha dziedziczenia są pasierbowie zmarłej osoby. Ta kolejność stanowi pewien algorytm według którego zachodzi dziedziczenie w przypadku braku spadku.

Nie zawsze wszystko jest proste

Oczywiście dość częste są sytuacje, w których o spadek walczy osoba znajdująca się dalej w kolejności dziedziczenia niż „automatyczny” spadkobierca (na przykład pasierb chciałby odziedziczyć majątek, który przypada dalekiemu wujowi). Właśnie tu przydaje się adwokat – gdy ktoś chce udowodnić, że z pewnych względów zasługuje na spadek bardziej niż aktualny spadkobiorca, musi wstąpić na drogę prawną, żeby sąd przedefiniował i na nowo przeprowadził podział majątku między skonfliktowanymi bliskimi osobami zmarłego.

Comments are currently closed.