Piszemy o …

tematy ważne, ciekawe i humorystyczne

Umięśnienie dłoni

Mięśnie właściwe ręki występują tylko po stronie dłoniowej. Umięśnienie grzbietu ręki stanowią mięśnie przedramienia.

Mięśnie ręki dzielimy na trzy grupy: mięśnie kłębu, mięśnie kłębika oraz mięśnie pośrodkowe ręki.

dlonie

 

Mięśnie kłębu zaopatrują kciuk. Wyróżnia się tu: mięsień odwodziciel, zginacz krótki, przeciwstawiacz oraz przywodziciel kciuka. Mięsień odwodziciel kciuka rozpoczyna się kością łódeczkowatą oraz kością czworoboczną większą nadgarstka, kończy zaś na paliczku bliższym kciuka po stronie bocznej. Mięsień odwodzi kciuk. Mięsień zginacz krótki rozpoczyna się kością czworoboczną większą nadgarstka oraz troczkiem zginaczy, kończy zaś na paliczku bliższym kciuka. Mięsień zgina paliczek bliższy kciuka a prostuje dalszy. Mięsień przeciwstawiacz kciuka rozpoczyna się tam gdzie poprzedni, kończy zaś po stronie bocznej pierwszej kości śródręcza. Mięsień przeciwstawia kciuk pozostałym palcom ręki. Mięsień przywodziciel kciuka rozpoczyna się głową poprzeczną i głową skośną na kościach śródręcza (drugiej i trzeciej) oraz na więzadle promienistym nadgarstka. Mięsień kończy się u podstawy kciuka. Przywodzi on kciuk do innych palców ręki.

Mięśnie kłębika zaopatrują mały palec ręki. Wyróżnia się tu: mięsień odwodziciel, zginacz krótki i przeciwstawiacz palca małego. Dodatkowo w tej grupie mięsni wyróżnia się mięsień dłoniowy krótki. Mięsień odwodziciel palca małego rozpoczyna się kością grochowatą oraz haczykiem kości haczykowatej nadgarstka, kończy zaś po stronie przyśrodkowej paliczka bliższego palca małego. Mięsień odwodzi palec mały. Mięsień zginacz krótki palca małego rozpoczyna się tam gdzie poprzedni, kończy zaś u podstawy paliczka bliższego palca małego. Mięsień zgina palec mały. Mięsień przeciwstawiacz palca małego rozpoczyna się tam gdzie poprzednie, kończy zaś po stronie przyśrodkowej piątej kości śródręcza. Mięsień przeciwstawia palec mały pozostałym palcom ręki nieco go zginając. Mięsień dłoniowy krótki rozpoczyna się w skórze po stronie łokciowej ręki, zaś kończy na rozścięgnie dłoniowym. Mięsień napina poprzecznie rozcięgno dłoniowe.

Do mięśni pośrodkowych ręki zaliczamy mięśnie glistowate oraz mięśnie międzykostne. Mięśnie glistowate nazwane tak ze względu na ich przebieg rozpoczynają się ścięgnami mięśnia zginacza głębokiego palców, kończą zaś na rozcięgnach grzbietowych palców (od drugiego do piątego). Mięśnie zginają palce od drugiego do piątego. Mięśnie międzykostne dzielimy na mięśnie międzykostne dłoniowe oraz mięśnie międzykostne grzbietowe. Mięśnie międzykostne dłoniowe rozpoczynają się na kościach śródręcza (drugiej, czwartej i piątej) po stronie trzeciej kości śródręcza. Mięśnie kończą się na torebkach stawów śródręcznopaliczkowych palca drugiego, czwartego i piątego. Przywodzą one palec drugi, czwarty piąty do palca trzeciego. Działanie tych mięśni jest słabsze. Mięśnie międzykostne grzbietowe, silniejsze rozpoczynają się dwiema głowami po stronach zwróconych do siebie kości śródręcza (drugiej, trzeciej i czwartej), kończą zaś torebkami stawów śródręcznopaliczkowych palca drugiego, trzeciego i czwartego. Mięśnie odwodzą wskaziciel od palca środkowego, odwodzą palec obrączkowy od palca środkowego, odwodzą palec środkowy od wskaziciela i odwodzą palec środkowy od palca obrączkowego.

Comments are currently closed.