Piszemy o …

tematy ważne, ciekawe i humorystyczne

Budowa ręki człowieka cz. 2

Unaczynienie ręki.
Unaczynienie tętnicze ręki tworzą sieć grzbietowa nadgarstka, łuk dłoniowy powierzchowny oraz łuk dłoniowy głęboki. Sieć grzbietowa nadgarstka oddaje tętnice grzbietowe nadgarstka oraz tętnice grzbietowe palców. Łuk dłoniowy powierzchowny oraz łuk dłoniowy głęboki oddaje tętnice dłoniowe śródręcza oraz tętnice dłoniowe palców ręki. Żyły ręki tworzą sieć naczyń podskórną oraz sieć naczyń głęboką. Sieć naczyń podskórna występuje na grzbiecie ręki. Żyły podskórne uchodzą do żyły odłokciowej oraz żyły odpromieniowej, zaś żyły głębokie ręki towarzyszą tętnicom ręki i uchodzą do żyły łokciowej lub żyły promieniowej.

reka2

Unerwienie ręki.
Unerwienie ręki tworzą: nerw promieniowy, nerw łokciowy oraz nerw pośrodkowy. Nerw promieniowy oddaje gałęzie do kłębu, do kciuka oraz do wskaziciela. Nerw łokciowy oddaje gałęzie do kłębika oraz do palca małego i do palca obrączkowego. Natomiast nerw pośrodkowy od daje gałęzie do śródręcza i do palców ręki.

Szkielet ręki.
Szkielet ręki tworzą: kości nadgarstka, kości śródręcza oraz kości palców ręki. Mamy osiem kości nadgarstka ułożonych w dwa szeregi. W szeregu bliższym, idąc od strony promieniowej ku stronie łokciowej wyróżnia się: kość łódeczkowatą, kość księżycowatą, kość trójgraniastą oraz kość grochowatą. W szeregu dalszym idąc od strony promieniowej ku stronie łokciowej wyróżnia się kość czworoboczną większą, kość czworoboczną mniejszą, kość główkowatą oraz kość haczykowatą, Szkielet kości śródręcza tworzą kości długie ponumerowane od 1 do 5. W każdej kości wyróżnić można trzon, koniec bliższy oraz koniec dalszy. Kości palców ręki tworzą paliczki. Wyróżnia się: paliczek bliższy, paliczek środkowy i paliczek dalszy. Kciuk jest palcem zredukowanym i jego szkielet tworzą: paliczek bliższy oraz paliczek dalszy. Szkielet nadgarstka połączony jest ze szkieletem śródręcza tawem nadgarstkowo-śródręcznym. Zaś szkielet śródręcza połączony jest ze szkieletem palców stawami śródręczno-paliczkowymi. Paliczki palców łączą stawy międzypaliczkowe.

Comments are currently closed.