Piszemy o …

tematy ważne, ciekawe i humorystyczne

Niewydolność serca

Niewydolność serca nie jest chorobą, a złożonym zespołem klinicznym związanym z wysoką chorobowością i śmiertelnością wśród ludzi. Za powyższe zjawisko wydaje się po części odpowiadać starzenie się populacji
oraz wydłużenie okresu przeżycia po ostrych incydentach sercowych, takich jak na przykład zawał mięśnia sercowego.

Należy pamiętać, że niewydolność serca może być spowodowana przez niemal każdą patologię mięśnia sercowego, a także przez liczne przyczyny pozasercowe, takie jak nieadekwatna perfuzja czy zwiększone zapotrzebowanie metaboliczne tkanek.

Od lat powszechnie wiadomo, że wielkość serca i stopień aktywacji neurohumoralnej decydują o rokowaniu chorych z niewydolnością serca. Oba zjawiska początkowo wydawały się mieć charakter adaptacyjny do nowych warunków dla mięśnia sercowego, jednak reakcja serca na zmniejszenie wydolności, podobnie jak reakcja organizmu na zmniejszenie rzutu serca wydają się nadmierne.

Ostatnie badania kliniczne wykazały, że preparaty hamujące aktywność układu neurohumoralnego są często skuteczniejsze w leczeniu niewydolności serca w porównaniu z konwencjonalnymi lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne.

Biorąc pod uwagę wysoką śmiertelność i ciężkie inwalidztwo, do jakich dochodzi w przebiegu niewydolności serca, wydaje się, że znacznie większy nacisk powinien zostać położony na zapobieganie powstaniu, jak i na przerwanie ewolucji zespołu objawów klinicznych, co będzie możliwe jedynie po dokładnym poznaniu procesów biologicznych leżących u podstawy patofizjologii niewydolności serca.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*